משלושה לארבעה

בפעילות זו תבדקו כיצד משתנה יחס בין שטחי משולשים הנוצרים על-ידי קטע המחבר קדקוד של המשולש עם נקודה על הצלע מולו
גררו את הנקודה כך ש תהיה אמצע הקטע ובדקו מה היחס בין שטחי המשולשים שנוצרו שנו את המשולש ובדקו שנית כיצד מחלק התיכון את שטח המשולש הוכיחו את טענתכם גררו את או את קצות הצלע כך שאורך יהיה שווה לחצי אורך מה היחס גררו את כך שהיחס מה היחס גררו את ובדקו מה היחס ומה היחס המתאים בין שטחי המשולשים הוכיחו את טענתכם