diagonaal D

Onderwerp:
Meetkunde
Image

ruit

Het ondervlak van een cel wordt gevormd door drie gelijkvormige ruiten. De oppervlakte van de ruit wordt bepaald door de lengte zijn twee diagonalen d en D.

stelling van Pythagoras

Het linkse scherm is een frontaal aanzicht van het blauwe zijvlak van het prisma in het 3D venster. Je kunt dit venster roteren om het aanzicht beter te begrijpen. De diagonaal D is de schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden r en 2x.