Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Příklad 3 (zadání)

Je dána kružnice a . Kružnice se protínají v bodě pod pravým úhlem (tedy tečny vedené z průsečíku kružnic jsou na sebe kolmé). 1. Jakou mocnost má bod ke kružnici a bod ke kružnici ? 2. Vyjádřete délku úsečky .