X(49) Center of sine-triple-angle circle

Onderwerp:
Coördinaten

center of sine-triple-angle circle

In a triangle ABC it's possible to draw two inscribed triangles A1B1C1 and A2B2C2 so that the angles match the equation shown in the applet. Their 6 verteces all are on the so called sine-triple-angle circle. P, the center of this circle is triangle center X(49). The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

middelpunt van de sinus-triple hoek cirkel

In een driehoek ABC kan je twee ingeschreven driehoeken A1B1C1 and A2B2C2 construeren zo dat de hoeken overeenkomen met de gelijkheden in het applen. Hun 6 hoekpunten liggen alle op de zogenaamde sinus-triple-hoek cirkel. P, het middelpunt van deze hoek is driehoekscentrum X(49). De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.