Øvelse i eksponentielle funktioner

Forfatter
Mathias
I kan ændre på konstanterne a og b, for den røde graf, og se hvordan den ændrer sig. Lav øvelserne der er vist nederst på siden.
1. Aflæs to punkter på den grønne graf. 2. Ved at bruge skyderne kan du ændre den røde graf. Indstil dem så den ligger næsten oven i den grønne. 3. Hvad er regneforskriften for den røde graf nu? Hvad med den grønne? 4. Hvad sker der med grafen når du gør b-værdien større? 5. Hvad sker der med grafen når du gør a-værdien større? 6. Hvad sker der hvis a er 1? Er dette en eksponentiel funktion? 7. Hvad sker der hvis a er mindre end 1? f.eks. 0.9? Hvad sker der hvis du gør a-værdien mindre nu? 8. Sæt nu b-værdien til 1. Prøv først at sætte a til 2 og derefter til 1/2, hvordan ser de to grafer ud? Hvad med 4 og 1/4 ? Eller 10 og 1/10?