Exercicis

Autor:
Xevi
1. Mira totes les transformacions geomètriques de l'applet i practica amb elles. 2. Si tens una figura i un vector, sabries dibuixar la translació de la figura segons aquest vector? 3. Si tens una figura, un centre de gir i un angle, sabries dibuixar el gir de la figura respecte el centre i l'angle donat? 4. Si tens una figura i una recta, sabries dibuixar la figura simètrica respecte la recta? 5. Si tens una figura i un punt, sabries dibuixar la figura simètrica respecte aquest punt? 6. Si tens una figura, un punt i una raó, sabries dibuixar la figura homotètica respecte el punt i de la raó donada? 7. En el programa Geogebra hi ha les eines per fer translacions, girs, simetries i homotècies. Fes un fitxer del geogebra per a cadascuna d'aquestes transformacions. 8. Podem fer varis moviments consecutius i d'això se'n diu COMPOSICIÓ DE MOVIMENTS. Contesta: a) Si primer fem una translació T1 i després una translació T2, dóna el mateix resultat si primer fem T2 i després T1? b) I si primer fem un gir G1 i després un gir G2, és el mateix que fer G2 i després G1? c) I si primer fem una translació T i després un gir G, és el mateix que fer G i després T?