Differentiequotiënt - afgeleide

Auteur:
lucdonners
Onderwerp:
Afgeleide
Met de schuifbalk 'uitwijking' kun je de gemiddelde verandering (differentiequotiënt) van de functie f(x) over een bepaald interval [a, a+uitwijking] laten berekenen. Je leest het verband af met de rico van de verbindingslijn. Door de uitwijking naar nul te laten naderen neem je het effect op het differentiequotiënt en de verbindingslijn waar. Het differentiequotiënt nadert tot de ogenblikkelijke verandering (afgeleide) en de verbindingslijn nadert tot de raaklijn.