Косинус болон синус функцийн график

Зохиогч:
B.Uugantuya
Сэдэв(үүд):
Косинус
Нөхөх хэсгийн нүднүүдэд дурын утга оруулж синус болон косинус функцийн графикийг байгуулна уу. Сонголтыг давхардуулахгүйгээр хийгээрэй.