Cycloide

Een cycloide is de kromme die onstaat door de baan een punt op een cirkel te tekenen, als deze cirkel over een rechte lijn rolt. Een variatie op deze kromme onstaat wanneer het punt op een willekeurige positie op de (verlengde) straal van de cirkel ligt.

Gebruik de "play" toets om de animatie te starten. De positie van het punt op de (verlengde) straal van de cirkel kan ingesteld worden met de waarde van d/r. Gebruik de "reset" knop om opnieuw te starten.