Introduktion til differentialregning

Opgave 5 Find grafens hældning i det punkt, hvor x=x0 ved at trække i de to markerede punkter på grafen.