Den naturlige logaritme

Forfatter
jenssvei
Den naturlige logaritme som den omvendte funktion til den naturlige eksponentialfunktion . Den naturlige logaritme kan også skrives som eller blot (men det sidste er forvirrende da vi normalt benytter den betegnelse for 10-talslogaritmen). Med skyderen 'xværdi' ændres -koordinaten for punktet der ligger på grafen for . Når spejles i linjen fremkommer punktet , der ligger på grafen for den naturlige logaritme . Den naturlige logaritme er den logaritmefunktion der har den egenskab at tangenten i punktet , her , har hældningen 1. OBS.: I GeoGebra benyttes kommandoen ln(x) eller log(x) for den naturlige logaritme. Ønsker man 10-talslogaritmen, skal man skrive log10(x) eller lg(x). Den naturlige eksponentialfunktion , kan også skrives som .