gia tốc trong chuyển động tròn đều

centripetal in uniform circular motion