מה זה שיפוע

Author:
oshrat2626

הסבר מה זה שיפוע

שיפוע הפונקציה הקווית הוא למעשה מה שקובע עד כמה גרף הפונקציה נוטה למעלה או למטה. פונקציות קוויות שנוטות למעלה נקראות פונקציות עולות, ואילו פונקציות קוויות שנוטות למטה מכונות פונקציות יורדות. נזכיר שעל מערכת צירים קוראים את התקדמות הפונקציות מכיוון שמאל לימין, ולכן גרפים של פונקציות המתחילים בצד שמאל למטה וממשיכים לימין למעלהנקראות פונקציות עולות. גרפים של פונקציות המתחילים בצד שמאל למעלה וממשיכים לימין למטה נקראות פונקציות יורדות. הנוסחא הכללית של פונקציה קווית היא זו: f(x)=ax+b השיפוע למעשה מופיע בנוסחא בצורת הפרמטר a. מתקיימת החלוקה הבאה: אם השיפוע חיובי, כלומר A>0, אז הפונקציה עולה. אם השיפוע שלילי, כלומר A<0, אז הפונקציה יורדת. אם A=0, אז הפונקציה קבועה.