Φορτίο μέσα σε μαγνητικό πεδίο

Η προσομοίωση δείχνει ένα φορτίο το οποίο κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός μαγνητικού πεδίου