Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Flera trigonometriska funktioner anpassas till tidvatten

Variera k och se när algoritmen hittar lösningar med stor amplitud. Skriv in den resulterande funktionen i Total(x) så beräknas nya residualer. Upprepa för att hitta flera komponenter.