Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

hoogtepunt

De barycentrische coördinaten van de snijpunten van de hoogtelijnen van een driehoek worden bepaald door de verhoudingen van de tangens van de drie hoeken t.o.v. de som van deze tangensen. Voor het 1e coördinaatsgetal nemen we hoek , voor het tweede en voor het derde .