Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Paulo Porta. Teorema de Thales 2

Se unha serie de paralelas atravesa dúas rectas calquera, os segmentos producidos nunha delas gardan unha mesma proporción cos correspondentes da outra. Comprobar a propiedade movendo o regulador de dirección.