Kenmerk van de middelloodlijn van een lijnstuk

Versleep het punt P.

Een punt ligt op de middelloodlijn van een lijnstuk als en slechts als het op gelijke afstanden van de grenspunten van dat lijnstuk ligt.