משימה 1- פונקציה ממעלה 2

Information: משימה 1- פונקציה ממעלה 2