Polynomien jaollisuus

[u]Määritelmä:[/u] [br][br][color=#0000ff]Polynomilausekkeen [/color][i][color=#0000ff]P[/color][/i][color=#0000ff]([/color][i][color=#0000ff]x)[/color][/i][color=#0000ff] sanotaan olevan [/color][u][color=#0000ff]jaollinen,[/color][/u][color=#0000ff] jos on olemassa polynomilausekkeet [/color][i][color=#0000ff]Q[/color][/i][color=#0000ff]([/color][i][color=#0000ff]x[/color][/i][color=#0000ff]) ja [/color][i][color=#0000ff]R[/color][/i][color=#0000ff]([/color][i][color=#0000ff]x[/color][/i][color=#0000ff]) siten, että  [br] [br]    [math]\LARGE P(x) = Q(x)R(x)[/math][br][br]missä 1[math]\Large \leq[/math] polynomien [i]Q[/i]([i]x[/i]) ja [i]R[/i]([i]x[/i]) aste < polynomien [i]P[/i]([i]x[/i]) aste. [/color][br][br]Lineaarisia polynomilausekkeita ei voida jakaa tekijöihin edellisen määritelmän perusteella. [br]Yleisesti  [br][br][math]\LARGE P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0\\[br]\LARGE \;\;\;\;\;\;\;\;=a_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n),[/math][br][br]  [br][br]missä [math]\Large x_1,\,x_2,\ldots,\,x_n[/math] ovat polynomin nollakohdat ja [math]\Large n\geq 1,\;a_n\neq 0[/math]. Kaikki toisen asteen polynomit voidaan edellisen määritelmän perusteella jakaa tekijöihin etsimällä lausekkeen nollakohdat ratkaisukaavan avulla ja sijoittamalla tulokset kohtiin [math]\Large x_1 \text{ ja } x_2[/math][br][color=#0000ff][br][br]Esimerkki 1[/color]. Jaa polynomilauseke [math]\Large 36x^2-3x-18[/math] tekijöihin. [br]  [br]Ratkaisukaavalla nollakohdiksi saadaan [br][br]  [math]\Large 36x^2-3x-18=0\;\;\Leftrightarrow\;\;x=\frac{3}{4}\;\vee\;x=-\frac{2}{3}.[/math]  [br][br]Tällöin[br][br]    [math]\Large 36x^2-3x-18=36(x-\frac{3}{4})[x-(-\frac{2}{3})]\\[br]\Large =3\cdot3\cdot4(x-\frac{3}{4})(x+\frac{2}{3})=3(4x-3)(3x+2)[/math][br]  
Esimerkki 2.
Määritä [i]a[/i] siten, että polynomi [math]\Large2x^2+ax+5[/math] on jaollinen polynomilla [math]\Large2x+5.[/math][br][br]Jos [math]\Large2x^2+ax+5[/math] on jaollinen polynomilla , niin niillä täytyy olla yhteinen nollakohta. Koska niin polynomin täytyy saada arvokseen 0, kun Sijoittamalla [math]\Large x=-\frac 5 2:[/math][br][math]\Large[br]\begin{eqnarray}[br]2\cdot \left (-\frac 5 2 \right )^2+a\cdot \left (-\frac 5 2 \right )+5 &=& 0\\[br]\frac {25} 2- \frac {5a} 2 + 5&=&0\\[br]a&=&7[br]\end{eqnarray}[br][/math]
Esimerkki 3.
Sievennä [math]\Large \frac {4x^3+18x^2-12x}{3x^2-3}. [/math][br][br]Jaetaan osoittaja ja nimittäjä tekijöihin sekä supistetaan yhteiset termit:[br][br][math]\Large\begin{eqnarray} &\frac {4x^3+18x^2-12x}{3x^2-3}[br]=\frac {4x(x-1)(x+3)}{3(x+1)(x-1)} [br]=\frac {4x(x+3)}{3(x+1)}\end{eqnarray}[/math]

Information: Polynomien jaollisuus