Exercicis tipus test

Autor:
Manuela

Àlgebra

Quin és el valor de la x que compleix la següent equació 2x/5 -3 (3x-4) -7 =2x + 1

Marca todas las que correspondan

Funcions

Troba els extrems relatius de la segÜent funció:

Marca todas las que correspondan

Racionalització

Racionalitza la següent fracció

Marca todas las que correspondan