Oefening 10, blz. 50

Auteur:
ads
Een voorwerp valt van een hoogte van 500 meter. De valtijd t (in seconden) is functie van de hoogte (in meter) van het voorwerp (zie formule). Bepaal a) wiskundig en praktisch domein b) de hoogte op tijdstip 6 seconden c) Hoeveel seconden doet het voorwerp erover om van een hoogte van 300 m naar een hoogte van 100 m te vallen? d) k uit t=sqrt(k-0.2*h) als een voorwerp van een hoogte van 1500 meter laat vallen.