Harjoitustehtävä 4.7

Funktion f suurin ja pienin arvo välillä [-5/3, 7/5] käyttäen CAS:ia

Information: Harjoitustehtävä 4.7