Localitza les coordenades cartesianes

Què són les abscisses i les ordenades?

Cal que sàpigues posar punts dins dels eixos de coordenades. L'eix horitzontal són les abscisses amb la primera coordenada, i l'eix vertical són les ordenades i es correspon a la segona coordenada. Per exemple el punt (2,5) té abscissa 2 i ordenada 5. El 2 l'has de buscar a la línia horitzontal i el 5 en la vertical i ajuntar-los.
Image
Ara col·loca diferents punts dins dels eixos. Col·loca els punts (3,5), (7,4), (1,6), (9,2), (2,3)