JUNY 2014 SERIE 4 PROBLEMA 2

Una empresa d’informàtica fabrica ordinadors portàtils i de taula i ven tots els que fabrica. L’empresa té capacitat per a fabricar 3.000 ordinadors. Per qüestions de mercat, el nombre d’ordinadors de taula no pot ser inferior a la meitat del nombre de portàtils, però tampoc no pot superar el nombre de portàtils. L’empresa guanya 100 € per cada ordinador de taula, i un 20 % més en la venda de cada portàtil. Quants ordinadors de cada classe ha de fabricar per a  maximitzar els beneficis?