משוואות בערך מוחלט – דף עבודה 1

material.authors
highmath
בדף עבודה זה נחקור את מספר הפתרונות של משוואה מהצורה |ax + b| = cx + d שנו את הפרמטרים של המשוואה על ידי גרירתם על הסרגלים . עקבו אחר השתנות הגרפים ואיתם נקודות החיתוך.
א. נביט במקרים בהם: |a| = |c|. מהי המשמעות הגרפית? כמה פתרונות למשוואה? הבחינו בין שלושה מצבים אפשריים. ב. נניח כעת כי: a ≠ c. מהי המשמעות הגרפית? הבחינו במקרה בו למשוואה פתרון יחיד, מהו? הייתכן מקרה בו למשוואה אין פתרון? הייתכן מקרה בו למשוואה יותר מפתרון אחד? הייתכן מקרה בו למשוואה יש אינסוף פתרונות? ג. הסבירו את הממצאים בסעיפים א' ו- ב' בדרך אלגברית. ______________________________________________________________________________ מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי דוא"ל: hmathcntr@construct.haifa.ac.il אתר: http://highmath.haifa.ac.il