Матриц

Зохиогч:
Solongo
Матрицын тодорхойлолт Бататган судалж буй оюутнуудад зориуллаа.