Kąt(y) oparte na tym samym łuku

Aplet "Kąt oparty na tym samym łuku" jest ilustracją do jednej z własności okręgu, która mówi że kąty oparte na tym samym łuku okregu są ... Sami dokończcie to zdanie. Treść polecenia pracy domowej na 3.X.2014r zawarte są w widoku apletu czyli po kliknięciu na jego ikonę. Po wykonaniu zadanie prześlijcie własny aplet na GeoGebraTube.
1. W okrąg o prmieniu r=2.5 wrysuj jedną z jej cięciw (np tą zaznaczoną na rys. czerwoną prze- rywaną linią. 2.Następnie narysuj i zaznacz kąt alfa (zielony) oparty o tą cięciwę. Podobnie uczyń z kątem gamma (kolor niebieski) 3.Ostatnim kątem, który narysujesz będzie kąt beta (różowy) ale tym razem będzie on leżał po drugiej stronie czerwonej cięciwy. Pytanie 1. Dlaczego kat alfa jest równy katowi gamma? Pytanie 2. Czy kat beta nie powinien być równy kątom alfa i gamma? Zadanie na 6 (po wykonaniu powyższych poleceń) Jakie są miary katów opartych na cięciwie narysowanej zieloną przerywana linią?