Circumferència

Mou el punt blau i observa el lloc geomètric que forma. "La circumferència és el lloc geomètric que formen els punts que són equidistants respecte d'un punt central"

Quina diferència hi ha entre una circumferència i un cercle?

A partir de l'esquema següent defineix: a) Sector circular b) Arc de circumferència c) Segment circular

Image