Dwunastościan i dwudziestościan

Autor:
Jerzy Mil
Dodecahedron and isosahedron
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie a - przekształcenie między wielościanami, sa - szybkość automatycznej zmiany suwaka a. α - rotation around a horizontal axis, β - rotation around the vertical axis, sα, sβ - speed automatic changes in α and β sliders, zoom - scaling, a - the conversion between the polyhedra, sa - speed automatic change a slider a.