Hiperbola lui Kiepert

Pe laturile triunghiului [math]ABC[/math] se construiesc triunghiurile isoscele [math]ABC'[/math], [math]BCA'[/math] și [math]ACB'[/math] care au unghiurile de la bază de măsură [math]\alpha \in \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)[/math]. [b]a)[/b] Dreptele [math]AA'[/math], [math]BB'[/math] şi [math]CC'[/math] sunt concurente în punctul [math]D[/math]; [b]b)[/b] Locul geometric al punctului [math]D[/math], când unghiul [math]\alpha[/math] variază, este o hiperbolă echilateră ([b]hiperbola lui Kiepert[/b]).