Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

לבנות פינת חי בעלת השטח הגדול ביותר

במועדון הנוער __ עלתה הצעה לבנות חצר פינת חי. במחסן של המועדון יש גדר רשת באורך 6 מ'. חברי המועדון קיבלו רשות לבנות חצר מלבנית צמודה לקיר האחורי של המועדון, ולכן הגדר צריכה להספיק לשלוש צלעות של המלבן. הציעו חצרות מלבניות אחדות שניתן לבנות בדרך זו. נסו להציע חצרות עם שטח גדול ככל האפשר