X(59) Isogonal conjugate of X(11)

Onderwerp:
Coördinaten

isogonal conjugate of X(11)

The Feuerbach center, triangle center X(11) is constructed as follows:
  • Draw the lines between the centers of the excircles of the triangle and the midpoints of the sides.
  • The Feuerbach center X(11) is the point where the three lines cross.
The isogonal conjugate of the Feuerbach center is constructed as follows:
  • Construct the bisectors of the triangle ABC.
  • Construct the lines AF, BF and CF.
  • Reflect these lines about the bisectors. These reflections cross at triangle center X(59).
The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well as on the angles.

isogonale toegevoegde van X(11)

Het punt van Feuerbach, driehoekscentrum X(11) construeer je als volgt
  • Construeer van de driehoek ABC de negenpunstscirkel en de ingeschreven cirkel.
  • Het punt van Feuerbach F is het punt waar deze cirkels elkaar snijden.
Je construeert het isogonale toegevoegde punt van het middenspunt als volgt:
  • Construeer de bissectrices van de driehoek ABC.
  • Construeer de lijnen AF, BF en CF.
  • Spiegel deze lijnen t.o.v. de bissectrices. De spiegelbeelden snijden elkaar in het driehoekscentrum X(59)
De barycentrische coördinaten van dit punt worden zowel bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek als door de hoeken.