Toisen asteen polynomifunktion kuvaaja

Tekijä:
GGOPET
Toisen asteen polynomifunktion kuvaajan tutkiminen käy kätevästi liukujen a, b ja c arvoja muuttamalla. Funktion yhtälö voidaan myös ilmoittaa yleisemmin käytetyssä muodossa .
Tutki kolmen eri muuttujan arvojen vaikutusta funktion kuvaajaan. Minkälainen kuvaaja on silloin, kun a = 0? Mitä voit kertoa kuvaajan huippupisteestä (b, c), kun b = 0? Mitä voit kertoa kuvaajan huippupisteestä (b, c), kun c = 0?