Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Relación entre o ángulo central e o inscrito

A partir de esta construción analizaremos a relación entre os ángulos central e inscrito nunha circunferencia.
Desactiva a caixa de verificación b e desliza o punto P. Comproba a relación entre a e a'. Coas dúas caixas de verificación activadas desliza o punto P. Que observas na táboa adxunta?