Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

constructie met meetlat

extra hulpmiddelen

Je kunt het probleem ook aanpakken door naast passer en lineaal extra hulpmiddelen te gebruiken. Een gekende constructie gebruikt een meetlat, zodat we de lengte van een lijnstuk kunnen meten.

Bewijs

In volgend applet bewijzen we dat we met deze constructie inderdaad een willekeurige hoek in drie kunnen verdelen.
Wiskundigen bedachten meerdere constructies om een hoek in drie te verdelen. Het interessante van deze constructie is dat het werken met twee aanliggende gelijkzijdige driehoeken voorkomt in meerdere van deze constructie. Het interessante van de varianten is dat je niet moet schuiven met een punt tot afstanden gelijk zijn, maar dat ze een vast stappenplan aanbieden om dat punt precies te construeren.