Agnes Andersson samband och förändring ÅK 4-6 ( fruktpris)

Författare/skapare:
Agnes Andersson
Eleverna ska öva sambanden dubbelt och hälften. Linjen visar priset som en funktion av vikten. Brantare linje innebär dyrare varor, flackare linje ger billigare varor. Träning för eleverna för att utveckla förståelse för proportionalitet.