Око

Физичен експеримент, демонстриращ късогледство и даликогледство.
Демонстрира как чрез поставяне на изпъкнала или вдлъбната леща се коригират късогледството и далекогледството