Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Trignometriuppgift

I en triangel ABC är AC = BC = 10 cm och AB = 8,0 cm. Hörnet A sammanbinds med en punkt D på sidan BC. Beräkna vinklarna i triangeln ABD om AD = 7,5 cm.