Өнцгийн радиан хэмжээ

Болорчулуун, Нийслэлийн 48-р сургууль 2016.10.20. Хичээлийн сэдэв: Өнцгийн радиан хэмжээ Хичээл заасан багшийн нэр:  Болорчулуун Заасан анги: Бүрэн дунд боловсрол