Entrada d'expressions

Entrades bàsiques

-        Enter o Intro, avalua algebraicament l'entrada -        Ctrl + Enter,  avalua numèricament l'entrada -        Alt + Enter confirma l'entrada però no l'avalua   En una entrada de fila buida: -       La barra espaiadora repeteix la sortida prèvia -       El parèntesi tancat ) repeteix la sortida prèvia, entre parèntesi -       El signe igual = repeteix l'entrada prèvia

Referències a cel·les anteriors

Referències estàtiques: copien el contingut de la cel·la referida i no s'actualitzen si es modifica el valor d'aquesta. -  # copia la darrera sortida -  #n copia la sortida de la cel·la n -  Clicant en una cel·la es copia la seva sortida   Referències dinàmiques: insereixen una referència al contingut de la sortida d'una cel·la, que s'actualitza quan canvia el valor d'aquesta. -  $ insereix una referència a la sortida de la darrera cel·la -  $n insereix una referència a la sortida de la cel·la n