Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Højdeberegner til Allan

Givet en cirkel med radius 885, hvori trækkes en korde af længden 70. Med denne app kan højden fra korden vinkelret op til radius beregnes, hvis afstanden x fra midten (y-aksen) kendes.