Pythagoras_puzzel 2

We nemen een rechthoekige driehoek. Wat stel je vast als we de oppervlakten van de vierkanten op de rechthoekszijden samenvoegen (optellen) ? Versleep de puzzelstukken van deze vierkanten naar het vierkant op de langste zijden van de driehoek.
⇒ Wat stel je vast ? ⇒ Probeer eens of dit ook nog geldig is wanneer we de zijden van de driehoek langer/korter maken ? ➜ Wat kunnen we hieruit allemaal concluderen ?