Speiling av figur, arbeidskrav 3

Information: Speiling av figur, arbeidskrav 3