Opakování úhly

Autor:
mrtvyf
Téma:
Úhly

Pojmenujte úhly: ke každému rameni napište název úhlu, který svírá se základním ramenem. Např: ostrý, pravý atd. Vyhodnoťte si odpovědi stiskem tlačítka Zkontroluj.

Značení úhlů

Značení úhlů

Otázky k obrázku

Které symboly značí VELIKOST ÚHLU?

Zde označte odpověď

Které symboly JSOU NESMYSLNÉ?

Zde označte odpověď

Které symboly značí ÚHEL samotný (ne velikost)?

Zde označte odpověď

Ve kterých případech se jedná o ÚHEL KONVEXNÍ (ať už značíme úhel nebo velikost)? Nezaškrtávejte nesmyslná značení.

Zde označte odpověď

Ve kterých případech se jedná o ÚHEL NEKONVEXNÍ (ať už značíme úhel nebo velikost)? Nezaškrtávejte nesmyslná značení.

Zde označte odpověď