Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Opakování úhly

Pojmenujte úhly: ke každému rameni napište název úhlu, který svírá se základním ramenem. Např: ostrý, pravý atd. Vyhodnoťte si odpovědi stiskem tlačítka Zkontroluj.

Značení úhlů

Značení úhlů

Otázky k obrázku

Které symboly značí VELIKOST ÚHLU?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
Check my answer (3)

Které symboly JSOU NESMYSLNÉ?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
Check my answer (3)

Které symboly značí ÚHEL samotný (ne velikost)?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
Check my answer (3)

Ve kterých případech se jedná o ÚHEL KONVEXNÍ (ať už značíme úhel nebo velikost)? Nezaškrtávejte nesmyslná značení.

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
Check my answer (3)

Ve kterých případech se jedná o ÚHEL NEKONVEXNÍ (ať už značíme úhel nebo velikost)? Nezaškrtávejte nesmyslná značení.

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
Check my answer (3)