Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Apunt per a un taller d'anamorfosi

Projecció P' d'un punt P sobre el pla, des d'un punt O. Es presenten:
  • una vista de planta
  • una vista en perspectiva cavallera
  • les equacions de la projecció utilitzades per fer la construcció
Els punts lliscants i els de diàmetre més gran es poden variar.