Apunt per a un taller d'anamorfosi

Tema/es:
Geometria
Projecció P' d'un punt P sobre el pla, des d'un punt O. Es presenten:
  • una vista de planta
  • una vista en perspectiva cavallera
  • les equacions de la projecció utilitzades per fer la construcció
Els punts lliscants i els de diàmetre més gran es poden variar.
Es proposa que manipuleu i estudieu la construcció i que,
  • deduïu les equacions de la projecció
  • utilitzeu aquestes equacions per construir un anamorfisme
Exemple: http://goo.gl/06j8O7