Verkkokurssi harjoitus

Kehäkulmat

Keskijana

Peilaus

Suurin ja pienin arvo

Arvioi kulman suuruus

Frekvenssitaulukko

Kartio ja lieriö

Trigonometriset funktiot yksikköympyrässä

Information