Vektorer i planet.

Har du svært ved at forstå vektorer?
Pamela er svømmet ud til punkt B og skal nu ind igen. Strømmens vinkel og hastighed påvirker hvor på kysten hun lander og i hvor lang tid, hun skal svømme. 1) Juster de 3 skydere og se hvordan. 2) Strømmens vinkel indstilles til 90 grader, der svarer til parrallelt med kysten. Hvorfor betyder strømmens hastighed nu ikke noget for svømmetiden? 3) Strømmens vinkel indstilles til 180 grader. Hvor stærkt skal Pamela svømme for at komme til punkt Q?