Secció plana d'una piràmide obliqua

Tema/es:
Piràmide
La secció d'una piràmide per un pla oblic genera un polígon del quan en podem observar la veritable magnitud quan fem l'abatiment del pla sobre qualsevol dels plans de projecció.
Observeu la secció que genera el pla P sobre la piràmide. Col·loqueu el pla en posició projectiva i observeu el que ocorre. On es troben els punts de la secció? Activeu l'abatiment de la secció i observeu les línies de correspondència. Que ocorre en posició projectiva? Si activeu les altres caselles podreu aclarir el procediment per trobar el punt L i el seu abatiment.