Boog en koorde

Onderwerp:
Meetkunde
  • Versleep punt B zodat de bogen AB en CD even lang zijn. Dat betekent automatisch dat de hoeken bij M even groot zijn. Wat stel je vast over de koorden?
  • Versleep punt D en daarna weer punt B om de bogen even lang te maken. Verandert je vermoeden?
Opgave 7
  1. Formuleer je vermoeden.
  2. Gegeven: boog AB = boog CD. Te bewijzen: AB = CD. Geef het bewijs.
  3. Formuleer en bewijs de omgekeerde stelling.